iJoy Capo Whats in the Kit

The iJoy Capo Squonk Kit