Joyetech ESPION Solo with ProCore Air Tank

Joyetech ESPION Solo Starter kit in Gunmetal