Wismec EXO Skeleton ES300

The Wismec EXO Skeleton ES300 in silver